• Lessen: dinsdag 17.30 - 19.30 en vrijdag 17:00 - 19:45
Image

Privacyverklaring

Hierbij de privacyverklaring van Yokoten Judo. Wanneer je onze website bezoekt of inschrijft voor een (proef)lidmaatschap, ontvangen we informatie over jou. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we met die informatie doen. We gaan altijd zorgvuldig met je informatie om en slaan die veilig op. Heb je vragen of wil je weten welke informatie we van je hebben, neem dan contact met ons op. We kunnen deze privacyverklaring aanpassen indien nodig. We raden je daarom aan onze privacyverklaring regelmatig te bekijken, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 15 februari 2023.

Wanneer pas je deze privacyverklaring toe?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die we verwerken en op alle domeinen die aan ons gerelateerd zijn. Het gaat hierbij om de persoonsgegevens van iedereen die weleens een lidmaatschap heeft afgesloten, of onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu, zoals je naam, telefoonnummer, IP adres, klantnummer of surfgedrag. Wil je meer weten over persoonsgegevens, kijk dan op de website Autoriteit Persoonsgegevens.

Wie gebruikt mijn gegevens?

Yokoten Judo is verantwoordelijk voor de website yokotenjudo.nl en daarmee de verantwoordelijke organisatie voor het gebruik van je persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. De volledige gegevens zijn:

Yokoten Judo
Rembrandtstraat 28
5102 DK  Dongen
KvK: 88144348

Van wie gebruiken we gegevens?

We verwerken de persoonsgegevens van iedereen die contact met ons heeft gehad of onze website heeft bezocht. Dit zijn onder meer bezoekers, leden en contactpersonen van onze leden.

Hoe komen we aan je gegevens?

We krijgen de gegevens van jou zodra je:

 • Onze website bezoekt
 • Gegevens invult op onze website
 • Contact opneemt met ons via mail, telefoon of op andere manier

Welke gegevens gebruiken we van je?

We maken gebruik van de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Gewicht
 • Woonadres of vestigingsadres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer(s)
 • Betaalgegevens
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt
 • Lijst met contactgegevens via een app
 • Internetbrowser en apparaat type

Waarvoor gebruiken we je gegevens?

We verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om onze diensten aan te kunnen bieden
 • Je in te kunnen schrijven voor toernooien
 • Wij analyseren jouw gedrag op onz website om daarmee onze website te verbeteren.
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen op bais van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat dat een mens tussen zit.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

We bewaren je persoonsgegevens zo lang als we volgens de wet mogen doen en zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we je gegevens gebruiken. Zolang je bijvoorbeeld lid van ons bent, bewaren we je gegevens volgens de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar. Daarna bewaren we je gegevens alleen voor statistische doeleinden en om eventuele klachten af te kunnen handelen. Wil je meer weten over hoelang we specifieke gegevens van je bewaren, neem dan contact met ons op.

Met wie delen we je gegevens?

Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wat mag je van ons vragen?

Omdat we persoonsgegevens van je gebruiken, heb je verschillende rechten. Deze rechten zetten we hieronder voor je op een rijtje.

Recht op informatie

We moeten je op een begrijpelijke en heldere manier uitleggen wat we met je gegevens doen en welke controle je daarover hebt. Daarom leggen we in deze privacyverklaring uitgebreid uit welke gegevens we van je verzamelen en hoe we met je gegevens omgaan.

Recht op inzage

Je mag ons altijd vragen om je gegevens die we van je hebben in te zien.

Recht op correctie

Je mag ons vragen om je gegevens te laten corrigeren als deze niet juist of onvolledig zijn.

Recht om bezwaar te maken

Je mag bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens als je het niet eens bent met de manier waarop we met je persoonsgegevens omgaan. Dit recht geldt voor de gegevens die we gebruiken voor direct marketing. Zo kun je aangeven dat je niet langer mail van ons wilt ontvangen. Dat geldt ook voor gepersonaliseerde aanbevelingen op onze website.

Recht op dataportabiliteit

Ben je lid bij ons of heb je toestemming gegeven voor het gebruik van je gegevens, dan mag je ons vragen om je digitale gegevens te sturen die we van je hebben. Zo kun je die gegevens overdragen aan een andere organisatie als je dat wenst.

Recht op beperking

Je mag van ons vragen om het gebruik van je gegevens te beperken. Dit betekent dat we in bepaalde gevallen je gegevens alleen mogen bewaren maar niet gebruiken.

Recht om vergeten te worden

Je mag ons vragen om alle gegevens die we van je hebben te verwijderen. We verwijderen dan alle gegevens die tot jou herleidbaar zijn. In sommige gevallen kunnen of mogen we je gegevens nog niet verwijderen. Zo moeten we sommige gegevens zeven jaar bewaren voor de belastingdienst.

Recht om een klacht in te dienen

Je mag een klacht indienen over de wijze waarop we met je gegevens omgaan. Heb je een klacht, dan lossen we die graag voor je op. Neem daarvoor contact met ons op. Ook mag je je klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens neerleggen. Uiteraard hopen we dat het niet zover komt, maar in het uiterste geval mag je ook naar de rechter stappen. In dit geval is het de rechtbank Zeeland-West-Brabant die je klacht gaat behandelen.

Hoe dien ik een aanvraag of klacht in?

Stuur je aanvraag of klacht naar ons via de secretaris. We verwerken je aanvraag of klacht binnen 30 dagen. Gaat het om meerdere aanvragen of klachten, of is je aanvraag of klacht complex, dan kan dit meer tijd met zich meebrengen. In dat geval nemen we uiterlijk binnen 60 dagen contact met je op. We kunnen je vragen om je identificeren. In dat geval vragen we bij je gegevens op om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon bent van wie de persoonsgegevens zijn.

Welke regels gelden voor deze privacyverklaring?

Onze privacyverklaring moet aan verschillende voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden vind je met name terug in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarnaast zijn de algemene regels die volgens de Nederlandse wet gelden van toepassing op onze privacyverkaring.

Welke cookies gebruiken we?

Je kunt zelf aangeven welke gegevens we van je mogen gebruiken. Heb je ons toestemming gegeven voor het personaliseren van je profiel op basis van je surf- en zoekgedrag, dan kunnen we onze website op jou instellen zodat het gebruik ervan makkelijker en persoonlijker wordt. We doen dit onder andere met cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan onze website geplaatst wordt op het apparaat waarmee je onze website bezoekt. We gebuiken alleen functionele cookies, zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.

Wat doen we met de gegevens van minderjarigen?

Onze judovereniging richt zich met name op minderjarigen. Dit houdt in dat als je jonger bent dan 18 jaar, je toestemming nodig hebt van een ouder of voogd om gebruik te mogen maken van onze website. Ben je bij je bezoek aan onze website minderjarig, dan gaan we ervan uit dat je voor je bezoek toestemming hebt gekregen.

Heb je een vraag over onze privacy verklaring?

Heb je een vraag over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact op met ons. We helpen je graag.

 • Lessen: dinsdag 17.30 - 19.30 en vrijdag 17:00 - 19:45